تغییر اندازه فونت:
 

اطلاعات تماس

                 
adress


اداره کل شیلات استان خوزستان 

 اهواز کیان پارس خیابان چمران خیابان 5 شرقی
کد پستی : 6155943115      

                                       
                                                

tel                            

تلفن دفتر مدیر کل:
 33921877-33921878
تلفن: 33921875-33921876

 
 

fax
نمابر: 33921873
پیامک: 100002468
روابط عمومی: 33921794
صندوق صوتی: 33921847

mail


       پست الکترونیکی:
 info@khzshilat.ir