تغییر اندازه فونت:
 

اطلاعات تماس


                 


اداره کل شیلات استان خوزستان 

 اهواز کیان پارس خیابان چمران خیابان 5 شرقی
کد پستی : 6155943115      

                                       
                                                

                                                  

تلفن دفتر مدیر کل:
 33921877-33921878
تلفن: 33921875-33921876

 
 


نمابر: 33921873
پیامک: 100002468
روابط عمومی: 33921794
صندوق صوتی: 33921847
       پست الکترونیکی:
 info@khzshilat.ir