تغییر اندازه فونت:
 

مرکز آموزش

مرکز آموزش


مرکز آموزش و ترویج ماهیان آب شیرین خوزستان

ملکی


این مرکز به منظور ایجاد یک مرکز تخصصی آموزش پرورش دهندگان ماهی استان خوزستان و برگزاری دوره هایی تخصصی جهت آبزی پروران در سال 1386 افتتاح گردید .

آدرس : اهواز - کیلومتر 20 جاده ساحلی اهواز - خرمشهر روستای بیوض 1            تلفن : 06122544636
 

تعداد دوره های انجام شده در مرکز تابحال : 260 دوره مهمترین عناوین دوره های انجام شده در مرکز :

 1) دوره عمومی ماهیان گرمابی

 2) دوره تکمیلی ماهیان گرمابی    
 3) دوره ملاحظات بهداشتی ماهیان گرمابی
 4) کارگاه آموزشی پرورش ماهیان دریایی
 5) کارگاه آموزشی پرورش ماهیان زینتی
 6) دوره مدیریت مزارع پروش ماهی
 7) دوره های آموزشی تخصصی پرورش ماهیان گرمابی ویژه ناظرین شیلاتی
 8) دوره آموزشی پرورش ماهیان دریایی در قفس
 9) کارگاه آموزشی پرورش ماهیان تیلاپیا
10) کارگاه آموزشی پرورش ماهیان بومی
11) کارگاه آموزشی پرورش ماهیان خاویاری   

دوره2 دوره3
دوره4 خاویاری

دوره5 دوره6