تغییر اندازه فونت:
 

پرسش های متداول

باز کردن همه  |  بستن همه
معاونت آبزیان ( پرورش آبزیان )
ماهیان گرمابی
برای پرورش ماهیان گرمابی حداقل چند هکتار زمین موردنیاز است ؟      
حداقل زمین موردنیاز برای یک نفر بعنوان فعالیت اقتصادی 10 هکتار می باشد .
در کدام شهرستان امکان صدور مجوز پرورش ماهیان گرمابی وجود دارد ؟      
بدلیل محدودیت برداشت آب و عدم موافقت سازمان آب و برق امکان صدور مجوز پرورش ماهی صرفاً از منطقه دارخوین بطرف خرمشهر مقدور می باشد .
دوره پرورش ماهیان گرمابی چه مدت است ؟      
بطور معمول سالیانه یکبار ماهی برداشت می شود لیکن با تدابیری امکان برداشت طی دو نوبت در سال وجود داشته که در آنصورت وزن انفرادی ماهیان هنگام عرضه به بازار کمتر است ضمناً تغییر چندانی در میزان تولید در واحد سطح ایجاد نمی شود .
آیا پرورش ماهیان گرمابی یک فعالیت اقتصادی و سودآور می باشد ؟      
باتوجه به هزینه های تولید و نرخ فروش ماهی در شرایط کنونی پرورش ماهی گرمابی اقتصادی میباشد و نسبت به حرفه های دیگر کشاروزی ( دامداریها و ... ) به صرفه تر می باشد .
هزینه سرمایه گذاری برای هر هکتار پرورش ماهیان گرمابی چه مقدار است ؟      
در حال حاضر بازاء هر هکتار هزینه ای معادل 12 الی 15 میلیون تومان موردنیاز می باشد .
زمان شروع و پایان دوره پرورش ماهیان گرمابی ؟      
معمولاً از اسفند تا اردیبهشت ماه استخرها آبگیری شده – طی فروردین و اردیبهشت بچه ماهی از استخر بچه ماهی به استخرهای پرواری منتقل می شود و از شهریور ماه به بعد امکان برداشت ماهی وجود خواهد داشت . توضیح اینکه زمان مناسب برای رشدماهی از دمای بالای 18-15 درجه سانتیگراد ( دمای آب ) که در فروردین ماه است آغاز شده و در آبانماه که دمای آب به زیر 15 درجه سانتیگراد می رسد خاتمه می یابد ( در شرایط خوزستان ) .
گونه های ماهی پرورشی در سیستم پرورش ماهیان گرمابی ؟      
1- فیتوفاگ ( کپور نقره ای ) 2- سرگنده 3- آمور ( کپور علفخوار ) یا سفید پرورشی 4- کپور معمولی ضمناً با احداث مرکز تکثیر ماهیان بومی توسط شیلات طی سالهای اخیر دو گونه از ماهیان بومی بنام بنی و شیربت نیز به گونه های فوق اضافه می شود ولی در همه مزارع گونه های بومی کشت نمی شوند .
ماهیان سردآبی
آیا پرورش ماهیان سردآبی اقتصادی است ؟      
باتوجه به نرخ فروش کنونی پرورش ماهی قزل آلا اقتصادی است .
گونه پرورش ماهیان سردآبی ؟      
قزل آلای رنگین کمان
آیا در استان امکان پرورش ماهی سردآبی وجود دارد ؟      
بله ؛ در مناطق شمالی استان ( شهرستانهای مسجدسلیمان ـ ایذه و دزفول ) و در زیرچشمه هائی که دارای دمای آب 18-15 درجه سانتیگراد است امکانپذیر است . در حال حاضر در منطقه سربازار مسجدسلیمان و بصورت پراکنده در حوالی دهدز و بخشهائی از شهرستان ایذه متقاضیانی در حال پرورش ماهیان سردآبی هستند . مجتمع شهدای اندیمشک جهت تولید 2500 تن ماهی سردآبی در دست اجرا است و از شبکه آبیاری دز تأمین آب می نماید .
آیا در استان مصرف ماهی سردآبی داریم ؟      
متأسفانه مصرف ماهیان سردآبی در استان فوق العاده پائین است و ماهیان تولید شده به تهران و یا سایر استانها ارسال میگردد . پیش بینی می شود با توسعه پرورش ماهیان سردآبی در استان و به دلیل مرغوبیت ماهی قزل آلا از نظر ارزش تغذیه ای مصرف این ماهی در استان افزایش یابد .
زمین موردنیاز برای احداث مزرعه سردآبی ؟      
برای تولید 100 تن ماهی قزل آلا نیاز به 5000 مترمربع استخر می باشد که با اضافه نمودن فضاهای جانبی در مجموع برای تولید 100 تن ماهی سردآبی نیاز به یک هکتار استخر می باشد .
بچه ماهی موردنیاز ماهی سردآبی ؟      
در خارج از استان و عمدتاً از استان چهارمحال و بختیاری و یا استان لرستان تأمین می شود . مرکز تکثیری در شهرستان ایذه توسط شیلات احداث و به بخش خصوصی واگذاری شده ضمناً تقاضاهای جدیدی نیز وجود داشته که در آینده امکان تولید بچه ماهی سردآبی در استان وجود دارد
هزینه سرمایه گذاری مزرعه سردآبی ؟      
بازاء هر تن تولید ماهی سردآبی حدود 4-3 میلیون تومان سرمایه گذاری می شود .
سئوالات عمومی
واحد پاسخگوئی به تقاضای متقاضیان ؟      
اداره کل شیلات استان-  معاونت آبزی پروری - اداره تولید و توسعه ماهیان آب شیرین ( کیانپارس ـ خیابان 5 شرقی ـ اداره کل )
غذای ماهیان پرورشی متداول ؟      
علوفه تر ( یونجه ) برای آمور ـ غلات برای کپور معمولی ـ تولیدات طبیعی ( پلانکتونهای گیاهی و جانوری ) برای فیتوفاگ و سرگنده .
واگذاری واحدهای پرورش ماهی در مجتمع ها چگونه است ؟      
هم برای مجتمع های گرمابی و هم سردآبی براساس ضوابطی که در زمانهای ثبت نام و از طریق دفترچه های مربوطه بین متقاضیان توزیع می شود امتیازبندی شده و به افراد واجدشرایط که بیشترین امتیازها را داشته باشند واگذار می گردد . بومی شهرستان بودن ـ دارا بودن مدرک کارشناسی مرتبط ـ عضو خانواده محترم شاهد ، جانباز و ایثارگران از نکاتی است که در کسب امتیاز دخیل می باشند .
ماهیان تولید شده به کجا عرضه می شوند ؟      
بخش عمده ای از ماهیان تولیدی به کشور عراق صادر می شود . همچنین به کشور کویت نیز درصد کمی صادر می شود . بخشی نیز به استان تهران ارسال می گردد و مابقی در سطح استان و از طریق بازار عمده فروشی و یا بر سر مزرعه جهت مصارف شهروندان استان و یا سایر استانها عرضه می گردد .
معاونت صید و بنادر ماهیگیری
صید و صیادی
آیا پروانه صید جدید جهت شناورهای صیادی صادر می گردد؟      
خیر،به دلیل کاهش ذخائر آبزیان پروانه جدید صادر نمی شود
حداکثر قدرت موتور جهت قایقهای صیادی در استان خوزستان چند اسب بخار است ؟      
48اسب بخار می باشد
حداکثر قدرت موتورجهت لنجهای صیادی دراستان خوزستان چند اسب بخارمی باشد؟      
حداکثر 250 اسب بخار با رعایت قوانین ومقررات مربوط
آیا کشتی های صیادی مجاز به صید در آبهای خوزستان می باشند؟      
خیر, به منظور حفط وبازسازی ذخائر ممنوع می باشد .
آزادی وممنوعیت صید توسط چه اداره ای اعلام می گردد؟      
براساس مطالعات مرکز تحقیقات وتصمیم کمیته مدیریت صید وتوسط معاونت صید وبنادر ماهیگیری شیلات خوزستان
محدوده فعالیت شناورهای صیادی استان بر اساس مجوزهای صادره تا کجا می باشد ؟      
آبهای تحت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران ودر سواحل استان خوزستان
آیا روش صید ترال در طول سال مجازمی باشد؟      
خیر،به دلیل مخرب بودن این شیوه فقط درفصول خاص وبرای صید میگو آزاد می شود.
مدت زمان آزادی صید میگو در استان خوزستان چقدر می باشد ؟      
صید میگو در دو فصل تابستان وپائیز وبه مدت هر فصل 45 روز می باشد .
آیا خرید وفروش ماهی در دریا مجاز می باشد ؟      
خیر ممنوع بوده وتخلف محسوب می شود .
نحوه انتقال شناور از شهرستان به شهرستان دیگر چگونه است ؟      
با ارائه درخواست به شیلات شهرستان مقصد یا مبدا وبررسی در کمیسیون ویژه شهرستان که درخود شهرستان تشکیل می گردد وموافقت کمیسیون شهرستان
ابطال مجوزبرای جایگزینی به چه صورت انجام میگردد ؟      
فرد متقاضی می بایستی مجوز خریداری شده به منظور ابطال را در همان شهرستانی که خریداری می نماید وبا اخذ موافقت مدیر شیلات شهرستان ابطال نموده وسپس بقیه مراحل جایگزینی را به انجام برساند .
گواهینامه و دوره های آموزشی صیادی
در حال حاضر در کدامیک از مناطق شیلاتی امکان برگزاری دوره های آموزشی دریانوردی وجود دارد؟      
درسه منطقه هندیجان، بندرامام وآبادان (مرکزآموزش اروندکنار) این امکانات فراهم شده است ومتقاضیان سایر مناطق نیز می توانند با ثبت نام در اداره شیلات منطقه مسکونی خود وانجام هماهنگی لازم در این دوره ها حضور یابند.
چگونه می توان موفق به اخذ گواهینامه شایستگی شد؟      
با شرکت در دوره های آموزشی مربوطه که در مراکز آموزش صیادی برگزار می شود افراد واجد شرایط می توانند در رده های مختلف صاحب گواهینامه شایستگی شوند.
نحوه برگزاری آزمون ها در دوره های آموزشی چگونه است؟      
در مراکزآموزش اغلب آزمون ها به صورت کتبی و اداره کل بنادرودریانوردی به صورت شفاهی برگزارمی شود.
درمورد چگونگی صدورگواهینامه شایستگی توضیح دهید؟      
در دوره های آموزشی ملوان صیاد درجه 1و2 پس از خاتمه دوره وبرگزاری آزمون، پرونده قبول شدگان جهت صدور گواهینامه شایستگی به ادره کل بنادر ودریانوردی ارسال میگردد.در دوره های آموزشی ناخدای شناورهای صیادی کمتر از 12متر،کمتر از24متروکمک ناخدایی ابتدا پس از پایان دوره یک آزمون در مرکز آموزش برگزار وپرونده قبولشدگان جهت حضور در آزمون پایانی به ادره کل بنادرارسال می گردد وجهت پذیرفته شدگان در این مرحله گواهینامه شایستگی صادر می شود.
حد نصاب قبولی درآزمون های شایستگی جه نمره ای است؟      
هر یک از فراگیران که بتوانند نمره 60 را از مجموع 100 نمره آزمون بدست آورند قبول می باشند.
آیا امکان ارتقاء درحرفه صیادی وجود دارد؟      
بله، هریک از افراد می توانند با احراز شرایط لازم وشرکت در دورهای آموزشی موفق به ارتقاء در رده های مختلف شوند.