تغییر اندازه فونت:
 

شیلات شهرستانها

آدرس و شماره تماس شیلات شهرستانهای استان خوزستان 
معاونت صید و بنادر ماهیگیری : آبادان ـ بریم کنار ـ بعد از پتروشیمی 
تلفن : 
53263099-061 


شیلات آبادان : آبادان ـ ذوالفقاری ایستگاه یک ـ جنب تأمین اجتماعی 

تلفن :  53263088-061 


 شیلات دشت آزادگان : سوسنگرد ـ کوی ابوذر ـ بلوار شهید چمران ـ ساختمان شماره 2 مدیریت جهاد کشاورزی ـ‌ اداره شیلات              

تلفن : 34221662-061 


 شیلات شادگان : شادگان ـ جنب فرمانداری ساختمان مشترک شیلات ـ آبفار 
تلفن : 3222593-061


 شیلات خرمشهر : خرمشهر ـ خیابان آیت الله خامنه ای ـ سایت اداری 

تلفن : 53528016-061


 شیلات ماهشهر : بندر امام خمینی ـ کیلومتر 7 جاده تأسیسات بندری بندر امام 
تلفن : 52248807- 52248716-061 


شیلات هندیجان : هندیجان ـ خیابان امام حسین ـ ساختمان جدید جهاد کشاورزی 

تلفن : 23552656 ـ‌فاکس 23552433 


شیلات کارون : شهرستان کارون - کوت عبدالله - میدان امام علی -کوی استیشن - منازل شرکت نفت - اداره شیلات کارون  
تلفن : 35553537-061  - فاکس 35553536 -061