تغییر اندازه فونت:
 

ارائه مجوزهای تکثیر و پرورش آبزیان

 

 

 

 

 

 

 

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت

 

 

 

 

 

 

SLA

 

 

 

 

 

 

FAQ

 

 

 

 

 

 

لینک صفحه دریافت خدمت

 

 

 

 

 

 

اطلاعات تکمیلی (زیر خدمت)

 

 

 

 

 

راهنمای استفاده

 

از  زیر خدمت

 

 

 

 

 

نحوه ارائه

 

زیر خدمت

 

عنوان خدمت

 

عنوان زیر خدمت

 

(شناسه زیر خدمت)

 

عنوان

خدمت

کلان

 

 

(شناسه خدمت)

33921975-داخلی 261

http://www.khzshilat.ir/fa/bayaniyehkhadamat

 

https://semak.maj.ir/

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918085460

 

غیر حضوری

 

 

صدور مجوز پرورش ماهی در دریا (قفس)

13022461104

 

 

 

 

 

 

 

 

ارائه مجوزهای تکثیر و پرورش آبزیان

33921875-داخلی 223

http://www.khzshilat.ir/fa/bayaniyehkhadamat

 

https://semak.maj.ir/

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918085461

 

غیر حضوری

صدور مجوز پرورش آبزیان در منابع آب‏های داخلی طبیعی و نیمه طبیعی (آب‏بندان‏ها و ...)

13022461100

 

33921875-داخلی 223

http://www.khzshilat.ir/fa/bayaniyehkhadamat

 

https://semak.maj.ir/

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918085462

 

غیر حضوری

صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع صنعتی و نیمه صنعتی

13022461101

 

33921875-داخلی 223

http://www.khzshilat.ir/fa/bayaniyehkhadamat

 

https://semak.maj.ir/

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918085462

 

غیر حضوری

صدور مجوز پرورش آبزیان در مزارع غیرصنعتی و سنتی

13022461101

 

 

33921875-داخلی 223

http://www.khzshilat.ir/fa/bayaniyehkhadamat

 

https://semak.maj.ir/

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918085464

 

غیر حضوری

صدور مجوز مولدسازی و اصلاح نژاد آبزیان

13022461103