تغییر اندازه فونت:
 

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات در امور آبزیان

 

 

 

 

 

 

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت

 

 

 

 

 

 

SLA

 

 

 

 

 

 

FAQ

 

 

 

 

 

 

لینک صفحه دریافت خدمت

 

 

 

 

 

 

اطلاعات تکمیلی (زیر خدمت)

 

 

 

 

 

راهنمای استفاده

 

از  زیر خدمت

 

 

 

 

 

نحوه ارائه

 

زیر خدمت

 

عنوان خدمت

 

عنوان زیر خدمت

 

(شناسه زیر خدمت)

 

عنوان

خدمت

کلان

 

 

(شناسه خدمت)

33921875-داخلی 209

 

 

http://cita.maj.ir/

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918085459

 

 

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات در امور آبزیان

13022466000

ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات در امور آبزیان