تغییر اندازه فونت:
 

ارائه مجوز صید و صیادی

 

 

 

 

 

 

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت

 

 

 

 

 

 

SLA

 

 

 

 

 

 

FAQ

 

 

 

 

 

 

لینک صفحه دریافت خدمت

 

 

 

 

 

 

اطلاعات تکمیلی (زیر خدمت)

 

 

 

 

 

راهنمای استفاده

 

از  زیر خدمت

 

 

 

 

 

نحوه ارائه

 

زیر خدمت

 

عنوان خدمت

 

عنوان زیر خدمت

 

(شناسه زیر خدمت)

 

عنوان

خدمت

کلان

 

 

(شناسه خدمت)

33921875-داخلی 241

 

 

http://eform.khzshilat.ir/user/View.aspx?form_code=29

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918085465

 

غیرحضوری

صدور مجوز تامین، انتقال و جایگزینی شناورهای صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)

13022462100

 

 

 

 

 

 

 

ارائه مجوز صید و صیادی

33921875-داخلی 241

 

 

http://simorgh.fisheries.ir/

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918085467

 

غیرحضوری

صدور مجوز سفر صیادی (آب‏های ساحلی، آب‏های فراساحلی)

13022462102

33921875-داخلی 241

 

 

http://simorgh.fisheries.ir/

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918085468

 

غیرحضوری

صدور مجوز صید تفریحی (دریایی) (سواحل، بنادر و جزایر)

13022462103