تغییر اندازه فونت:
 

ارائه تائیدیه تاسیس تشکل‏های آبزیان

 

 

 

 

 

 

شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیرخدمت

 

 

 

 

 

 

SLA

 

 

 

 

 

 

FAQ

 

 

 

 

 

 

لینک صفحه دریافت خدمت

 

 

 

 

 

 

اطلاعات تکمیلی (زیر خدمت)

 

 

 

 

 

راهنمای استفاده

 

از  زیر خدمت

 

 

 

 

 

نحوه ارائه

 

زیر خدمت

 

عنوان خدمت

 

عنوان زیر خدمت

 

(شناسه زیر خدمت)

 

عنوان

خدمت

کلان

 

 

(شناسه خدمت)

33921875-داخلی 227

 

 

https://khedmat.fisheries.ir/

https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918085457

 

 

ارائه تائیدیه تاسیس تشکل‏های آبزیان

13012468000

 

ارائه تائیدیه تاسیس تشکل‏های آبزیان