تغییر اندازه فونت:
 

اخبار

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری طرح تولیدمشارکتی مرکزتکثیروپرورش ماهیان گرمابی شهیدملکی اهواز
اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد طرح تولیدمشارکتی مرکزتکثیروپرورش ماهیان گرمابی شهیدملکی اهواز را طبق «بند ب ماده 88» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1381 هیئت محترم وزیران ودرقالب اجاره یکساله به اشخاص حقیقی وحقوقی متقاضی مشارکت واگذار نماید بدینوسیله از اشخاص حقیقی وحقوقی ذیصلاح جهت دریافت اسناد مزایده دعـوت بعمل می آید. مزایده گزار:اداره کل شیلات خوزستان عنوان ومحل مزایده: طرح تولیدمشارکتی مرکزتکثیروپرورش ماهیان گرمابی شهیدملکی اهواز – واقع درکیلومتر23جاده اهواز خرمشهر( امام جعفرصادق(ع) )

اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد طرح تولیدمشارکتی مرکزتکثیروپرورش ماهیان گرمابی شهیدملکی اهواز را  طبق «بند ب ماده 88» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1381 هیئت محترم وزیران ودرقالب اجاره یکساله به اشخاص حقیقی وحقوقی متقاضی مشارکت واگذار نماید بدینوسیله از اشخاص حقیقی وحقوقی ذیصلاح  جهت دریافت اسناد مزایده دعـوت بعمل می آید.
مزایده گزار:اداره کل شیلات خوزستان
عنوان ومحل مزایده: طرح تولیدمشارکتی مرکزتکثیروپرورش ماهیان گرمابی شهیدملکی اهواز – واقع درکیلومتر23جاده اهواز خرمشهر( امام جعفرصادق(ع) )
مبلغ پایه برآوردکارشناسی: 000/000/200/4 ریال اجاره سالیانه 
متقاضیان واجد شرایط: اشخاص حقیقی وحقوقی واجدصلاحیت های فنی آبزی پروری 
مبلغ ونوع تضمین شرکت در مزایده : مبلغ 000/000/40 ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب مهر بانک کشاورزی به شماره2163952204000 بنام اداره کل شیلات خوزستان
تاریخ و مهلت دریافت اسناد وبازدید : ازتاریخ درج آگهی تاپایان وقت اداری 6/12/93
محل دریافت وتحویل اسناد: اهواز-کیانپارس- خیابان 5 شرقی اداره کل شیلات خوزستان –امورقراردادها
مهلت تحویل اسناد:تاپایان وقت اداری روزشنبه مورخ16/12/93
زمان بازگشایی اسناد مزایده:ساعت 10صبح روزیکشنبه مورخ17/12/93کمیسیون معاملات.
دریافت اسنادمزایده ازطریق پایگاه ملی مناقصات به آدرس:http://iets.mporg.ir وhttp://www.khzshilat.ir  امکانپذیر می باشد.
                                                                       روابط عمومی

                                                              اداره کل شیلات خوزستان

 

اسناد مزایده مرکز شهید ملکیاسناد مزایده مرکز شهید ملکی


۲۸ بهمن ۱۳۹۳ ۱۲:۰۸
تعداد کلیک: ۱,۲۶۰

برچسب : مناقصات

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
 
نام فرستنده : *
پست الکترونیک : *  
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500