تغییر اندازه فونت:
 

اخبار

مناقصه احداث باقیمانده کانال اصلی بخش دو طرح پرورش ماهی آزادگان
اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد احداث باقیمانده کانال اصلی بخش دو طرح پرورش ماهی آزادگان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای واجد شرایط واگذارنماید.بدینوسیله از شرکتهای ذیصلاح جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل می آید. کارفرما:اداره کل شیلات خوزستان دستگاه نظارت:مهندسین مشاورپندام عنوان ومحل اجرای کار: احداث باقیمانده کانال اصلی بخش دو طرح پرورش ماهی آزادگان -30کیلومتری جنوب شهراهوازدرشرق جاده آسفالته اهواز- آبادان

اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد احداث باقیمانده کانال اصلی بخش دو طرح پرورش ماهی آزادگان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای واجد شرایط واگذارنماید.بدینوسیله از شرکتهای ذیصلاح جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل می آید.
کارفرما:اداره کل شیلات خوزستان
دستگاه نظارت:مهندسین مشاورپندام
عنوان ومحل اجرای کار: احداث باقیمانده کانال اصلی بخش دو طرح پرورش ماهی آزادگان -30کیلومتری جنوب شهراهوازدرشرق جاده آسفالته اهواز- آبادان
مبلغ برآورداولیه اجرای کار:  70.885.712.759 ریال    
پایه ورشته پیمانکاران موردنیاز: پایه5 وبالاتررشته آب ازسوی سازمان برنامه وبودجه 
مبلغ ونوع تضمین شرکت در مناقصه: 2.618.000.000 ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب مهر بانک کشاورزی به شماره 2163952204000  بنام اداره کل شیلات خوزستان
تاریخ و مهلت دریافت اسناد: ازتاریخ درج آگهی تاپایان وقت اداری 96/2/20
محل دریافت وتحویل اسناد: اهواز-کیانپارس- خیابان 5 شرقی اداره کل شیلات خوزستان -امورپیمانها
مهلت تحویل اسناد:تاپایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ96/3/3
زمان بازگشایی اسنادارزیابی:ساعت10صبح روزشنبه مورخ96/3/6 کمیسیون مناقصات
زمان بازگشایی اسنادمناقصه:ساعت 10 صبح روزسه شنبه مورخ 96/3/16 کمیسیون مناقصات
دریافت اسنادمناقصه ازطریق پایگاه ملی مناقصات به آدرس:http://iets.mporg.ir  وپایگاه http://www.khzshilat.ir  امکانپذیر می باشد.

                                                                      روابط عمومی

اداره کل شیلات خوزستان

 

اسناد مناقصه کانال آزادگاناسناد مناقصه کانال آزادگان


۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۴:۴۶
تعداد کلیک: ۸۵۳

برچسب : مناقصات

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
 
نام فرستنده : *
پست الکترونیک : *  
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500