تغییر اندازه فونت:
 

اخبار

تجدید مزایده عمومی طرح تولیدمشارکتی مرکزتکثیروپرورش ماهیان گرمابی شهیدملکی اهواز
اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد طرح تولیدمشارکتی مرکزتکثیروپرورش ماهیان گرمابی شهیدملکی اهواز را طبق «بند ب ماده 88» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1381 هیئت محترم وزیران ودرقالب اجاره یکساله به اشخاص حقیقی وحقوقی متقاضی مشارکت واگذار نماید بدینوسیله از اشخاص حقیقی وحقوقی ذیصلاح جهت دریافت اسناد مزایده دعـوت بعمل می آید. مزایده گزار:اداره کل شیلات خوزستان عنوان ومحل مزایده: طرح تولیدمشارکتی مرکزتکثیروپرورش ماهیان گرمابی شهیدملکی اهواز – واقع درکیلومتر23جاده اهواز خرمشهر( امام جعفرصادق(ع) ) مبلغ پایه برآوردکارشناسی: 3/640/000/000 ریال اجاره سالیانه
اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد طرح تولیدمشارکتی مرکزتکثیروپرورش ماهیان گرمابی شهیدملکی اهواز را  طبق «بند ب ماده 88» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1381 هیئت محترم وزیران ودرقالب اجاره یکساله به اشخاص حقیقی وحقوقی متقاضی مشارکت واگذار نماید بدینوسیله از اشخاص حقیقی وحقوقی ذیصلاح  جهت دریافت اسناد مزایده دعـوت بعمل می آید.
مزایده گزار:اداره کل شیلات خوزستان
عنوان ومحل مزایده: طرح تولیدمشارکتی مرکزتکثیروپرورش ماهیان گرمابی شهیدملکی اهواز – واقع درکیلومتر23جاده اهواز خرمشهر( امام جعفرصادق(ع) )
مبلغ پایه برآوردکارشناسی: 3/640/000/000 ریال اجاره سالیانه 
متقاضیان واجد شرایط: اشخاص حقیقی وحقوقی واجدصلاحیت های فنی آبزی پروری 
مبلغ ونوع تضمین شرکت در مزایده : مبلغ 182/000/000 ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب مهر بانک کشاورزی به شماره2163952204000 بنام اداره کل شیلات خوزستان
تاریخ و مهلت دریافت اسناد وبازدید : ازتاریخ درج آگهی تاپایان وقت اداری 97/1/19
محل دریافت وتحویل اسناد: اهواز-کیانپارس- خیابان 5 شرقی اداره کل شیلات خوزستان –امورقراردادها
مهلت تحویل اسناد:پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ97/1/29
زمان بازگشایی اسناد مزایده:ساعت 10صبح روزشنبه مورخ97/2/1کمیسیون معاملات.
دریافت اسنادمزایده ازطریق پایگاه ملی مناقصات به آدرس:http://iets.mporg.ir وhttp://www.khzshilat.ir  امکانپذیر می باشد.
                                                                       روابط عمومی

اداره کل شیلات خوزستان

 

اسناد مزایده اجاره شهید ملکیاسناد مزایده اجاره شهید ملکی


۱۵ فروردین ۱۳۹۷ ۱۲:۳۲
تعداد کلیک: ۵۰۲

برچسب : مناقصات

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
 
نام فرستنده : *
پست الکترونیک : *  
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500