تغییر اندازه فونت:
 

اخبار

مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سازه های آبگیری و انتقال آب به مجتمع سردآبی سربازارشهرستان اندیکا
اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد عملیات اجرایی احداث سازه های آبگیری و انتقال آب به مجتمع سردآبی سربازارشهرستان اندیکا را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای واجد شرایط واگذارنماید.بدینوسیله از شرکتهای ذیصلاح جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل می آید. کارفرما:اداره کل شیلات خوزستان دستگاه نظارت:مهندسین مشاورسازه پردازی ایران

اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد  عملیات اجرایی احداث سازه های آبگیری و انتقال آب به مجتمع سردآبی سربازارشهرستان اندیکا را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای واجد شرایط واگذارنماید.بدینوسیله از شرکتهای ذیصلاح جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل می آید.

کارفرما:اداره کل شیلات خوزستان

دستگاه نظارت:مهندسین مشاورسازه پردازی ایران

عنوان ومحل اجرای کار:احداث سازه های آبگیری و انتقال آب به مجتمع سردآبی سربازارشهرستان اندیکا -160 کیلومتری شمال شهرستان مسجدسلیمان – روستای سربازار از بخش چلو شهرستان اندیکا 

 مبلغ برآورداولیه اجرای کار:  31,302,682,335  ریال طبق فهرست بهای پایه آبیاری زهکشی سال97

پایه ورشته پیمانکاران موردنیاز: پایه5 وبالاتررشته آب ازسوی سازمان برنامه وبودجه 

مبلغ ونوع تضمین شرکت در مناقصه: 1,570,000,000 ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب مهر بانک کشاورزی به شماره 2163952204000  بنام اداره کل شیلات خوزستان

تاریخ و مهلت دریافت اسناد: ازتاریخ درج آگهی تاپایان وقت اداری 97/3/22

محل دریافت وتحویل اسناد: اهواز-کیانپارس- خیابان 5 شرقی اداره کل شیلات خوزستان -امورپیمانها

مهلت تحویل اسناد:تاپایان وقت اداری روزشنبه مورخ97/4/2

زمان بازگشایی اسنادمناقصه:ساعت 10 صبح روزیکشنبه مورخ 97/4/3کمیسیون مناقصات

دریافت اسنادمناقصه ازطریق پایگاه ملی مناقصات به آدرس:http://iets.mporg.ir  وپایگاه http://www.khzshilat.ir   وسامانه تدارکات الکترونیکی دولت http://www.setadiran.ir  امکانپذیر می باشد.

هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.


                                                                      روابط عمومی

اداره کل شیلات خوزستان
اسناد مناقصه سربازاراسناد مناقصه سربازار
نقشه های مناقصه سربازارنقشه های مناقصه سربازار


۱۲ خرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۲۳
تعداد کلیک: ۴۵۲

برچسب : مناقصات

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
 
نام فرستنده : *
پست الکترونیک : *  
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500