تغییر اندازه فونت:
 

اخبار

مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح وتکمیل بخشی از شبکه زهکش های اطراف کانال c5 مجتمع پرورش میگو چوئبده آبادان
اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد عملیات اجرایی اصلاح وتکمیل بخشی از شبکه زهکش های اطراف کانال c5 مجتمع پرورش میگو چوئبده آبادان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای واجد شرایط واگذارنماید.بدینوسیله از شرکتهای ذیصلاح جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل می آید. کارفرما:اداره کل شیلات خوزستان دستگاه نظارت:مهندسین مشاورسازه پردازی ایران عنوان ومحل اجرای کار: اصلاح وتکمیل بخشی از شبکه زهکش های اطراف کانال c5 مجتمع پرورش میگو چوئبده-آبادان سایت پرورش میگو چوئبده

اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد  عملیات اجرایی اصلاح وتکمیل بخشی از شبکه زهکش های اطراف کانال c5 مجتمع پرورش میگو چوئبده  آبادان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای واجد شرایط واگذارنماید.بدینوسیله از شرکتهای ذیصلاح جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل می آید.

کارفرما:اداره کل شیلات خوزستان

دستگاه نظارت:مهندسین مشاورسازه پردازی ایران

عنوان ومحل اجرای کار: اصلاح وتکمیل بخشی از شبکه زهکش های اطراف کانال c5 مجتمع پرورش میگو چوئبده-آبادان سایت پرورش میگو چوئبده 

 مبلغ برآورداولیه اجرای کار:  25.908.792.314ریال طبق فهرست بهای پایه آبیاری زهکشی سال97

پایه ورشته پیمانکاران موردنیاز: پایه5 وبالاتررشته آب ازسوی سازمان برنامه وبودجه 

مبلغ ونوع تضمین شرکت در مناقصه: 1,300,000,000 ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب مهر بانک کشاورزی به شماره 2163952204000  بنام اداره کل شیلات خوزستان

تاریخ و مهلت دریافت اسناد: ازتاریخ درج آگهی تاپایان وقت اداری 97/323

محل دریافت وتحویل اسناد: اهواز-کیانپارس- خیابان 5 شرقی اداره کل شیلات خوزستان -امورپیمانها

مهلت تحویل اسناد:تاپایان وقت اداری روزیکشنبه مورخ97/4/3

زمان بازگشایی اسنادمناقصه:ساعت 10 صبح روزدوشنبه مورخ 97/4/4 کمیسیون مناقصات

دریافت اسنادمناقصه ازطریق پایگاه ملی مناقصات به آدرس:http://iets.mporg.ir  وپایگاه http://www.khzshilat.ir   وسامانه تدارکات الکترونیکی دولت http://www.setadiran.ir  امکانپذیر می باشد.

هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

 

                                                                      روابط عمومی

اداره کل شیلات خوزستان

 

اسناد مناقصه چوِئبدهاسناد مناقصه چوِئبده

۱۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۳۵
تعداد کلیک: ۴۸۴

برچسب : مناقصات

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
 
نام فرستنده : *
پست الکترونیک : *  
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500