تغییر اندازه فونت:
 

اخبار

مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری مدیریت بهره برداری ونگهداری مرکز تکثیرمیگوی آب شیرین کفیشه خرمشهر
اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد مدیریت بهره برداری ونگهداری مرکز تکثیرمیگوی آب شیرین کفیشه خرمشهر را طبق آئین نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1381 هیئت محترم وزیران ودرقالب اجاره یکساله به اشخاص حقیقی وحقوقی متقاضی دارای صلاحیت فنی آبزی پروری واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقیقی وحقوقی ذیصلاح جهت دریافت اسناد مزایده ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( www.Setadiran.ir) دعـوت بعمل می آید.
اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد مدیریت بهره برداری ونگهداری مرکز تکثیرمیگوی آب شیرین کفیشه خرمشهر را طبق آئین نامه اجرایی ماده 88 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1381 هیئت محترم وزیران ودرقالب اجاره یکساله به اشخاص حقیقی وحقوقی متقاضی دارای صلاحیت فنی آبزی پروری واگذار نماید. بدینوسیله از اشخاص حقیقی وحقوقی ذیصلاح  جهت دریافت اسناد مزایده ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( www.Setadiran.ir) دعـوت بعمل می آید.
تاریخ و مهلت دریافت اسناد وبازدید: ازتاریخ درج آگهی تاپایان وقت اداری 97/9/28
محل دریافت وتحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
مهلت تحویل اسناد:تاپایان وقت اداری روزشنبه مورخ97/10/8
زمان بازگشایی اسناد مزایده:ساعت 10صبح روزیکشنبه مورخ97/10/9 کمیسیون معاملات
برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت و... ازطریق سامانه مذکور امکان پذیر می باشد.
هزینه درج آگهی بعهده برنده می باشد.
                                                                       روابط عمومی
اداره کل شیلات خوزستان

۲۴ آذر ۱۳۹۷ ۱۵:۳۰
تعداد کلیک: ۳۴۰

برچسب : مناقصات

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
 
نام فرستنده : *
پست الکترونیک : *  
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500