تغییر اندازه فونت:
 

اخبار

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه برق رسانی به محدوده فاز 2 مجتمع پرورش ماهی شهید احمدیان
اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد پروژه برق رسانی به محدوده فاز 2 مجتمع پرورش ماهی شهید احمدیان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای واجد شرایط واگذارنماید.بدینوسیله از شرکتهای ذیصلاح جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل می آید. کارفرما:اداره کل شیلات خوزستان دستگاه نظارت:مهندسین مشاورآبراه سازه عنوان ومحل اجرای کار: برق رسانی به محدوده فاز 2 مجتمع پرورش ماهی شهید احمدیان -15کیلومتری خرمشهر-جاده امام جعفر صادق ع مجتمع پرورش ماهی شهیداحمدیان مبلغ برآورداولیه اجرای کار: 67,534,766,497 ریال
اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد پروژه برق رسانی به محدوده فاز 2 مجتمع پرورش ماهی شهید احمدیان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای واجد شرایط واگذارنماید.بدینوسیله از شرکتهای ذیصلاح جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل می آید.
کارفرما:اداره کل شیلات خوزستان
دستگاه نظارت:مهندسین مشاورآبراه سازه
عنوان ومحل اجرای کار: برق رسانی به محدوده فاز 2 مجتمع پرورش ماهی شهید احمدیان -15کیلومتری خرمشهر-جاده امام جعفر صادق ع مجتمع پرورش ماهی شهیداحمدیان
مبلغ برآورداولیه اجرای کار:  67,534,766,497  ریال
پایه ورشته پیمانکاران موردنیاز: پایه5 وبالاتررشته نیروازسوی سازمان برنامه وبودجه وموردتائید شرکت توزیع برق استان
مبلغ ونوع تضمین شرکت در مناقصه: 2,851,000,000  ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب مهر بانک کشاورزی به شماره 2163952204000  بنام اداره کل شیلات خوزستان
تاریخ و مهلت دریافت اسناد: ازتاریخ درج آگهی تاپایان وقت اداری 98/3/2
محل دریافت وتحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت https://www.setadiran.ir
مهلت تحویل اسناد:تاپایان وقت اداری روزشنبه مورخ98/3/18
زمان بازگشایی اسناد :ساعت10صبح روزیکشنبه مورخ98/3/19 کمیسیون معاملات
دریافت اسنادمناقصه ازطریق پایگاه ملی مناقصات به آدرس:https://iets.mporg.ir وپایگاه http://www.khzshilat.ir   وسامانه تدارکات الکترونیکی دولت https://www.setadiran.ir  امکانپذیر می باشد.
هزینه درج آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

                                                                      روابط عمومی
اداره کل شیلات خوزستان

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۱۰:۰۹
تعداد کلیک: ۴۱۶

برچسب : مناقصات

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
 
نام فرستنده : *
پست الکترونیک : *  
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500