تغییر اندازه فونت:
 

اخبار

آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای یک پلاک زمین با کاربری مسکونی
اداره کل شیلات خوزستان درنظردارد یک پلاک زمین با کاربری مسکونی به مساحت 2902/55مترمربع واقع در امانیه جنب اداره دامپزشکی (پلاک ثبتی 8 از اصلی 279 بخش 3 ثبتی اهواز )را به استناد اجرای اجزاء 3و2 بند(د) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 99 کشور و ازطریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش برساند .

اداره کل شیلات خوزستان درنظردارد یک پلاک زمین با کاربری مسکونی به مساحت 2902/55 مترمربع واقع در امانیه جنب اداره دامپزشکی (پلاک ثبتی 8 از اصلی 279 بخش 3 ثبتی اهواز )را به استناد اجرای اجزاء 3و2 بند(د) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 99 کشور و ازطریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش برساند .بدین وسیله از اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح جهت دریافت اسناد مزایده ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir) دعوت بعمل می آید.
تاریخ و مهلت دریافت اسناد و بازدید: ازتاریخ درج آگهی تا پایان وقت اداری روز1399/10/20
محل دریافت وتحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیک دولت
مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1399/10/30
زمان بازگشایی اسناد مزایده: ساعت 10:30 صبح روز چهارشنبه مورخ 1399/11/1 کمیسیون معاملات

برگزاری مزایده صرفاً ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل دریافت اسناد مزایده ، ارسال پیشنهاد قیمت و...... ازطریق سامانه مذکور امکان پذیرمی باشد.

۱۶ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۰۴
تعداد کلیک: ۶۵

برچسب : مناقصات

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
 
نام فرستنده : *
پست الکترونیک : *  
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500