تغییر اندازه فونت:
 

اخبار

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
اداره کل شیلات خوزستان در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه احداث ایستگاه پمپاژ زهکشی و عملیات تکمیلی وابسته طرح پرورش ماهی آزادگان بخش 2 را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید. بدینوسیله از شرکت های ذیصلاح جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل می آید.

کارفرما: اداره کل شیلات خوزستان

دستگاه نظارت: مهندسین مشاور پندام

عنوان و محل اجرای کار: احداث ایستگاه پمپاژ زهکشی و عملیات تکمیلی وابسته اهواز کیلومتر 22 جاده اهواز آبادان

مبلغ و مبنای برآورداولیه اجرای کار:  376,503,637,998 ریال  طبق فهرست بهای پایه آبیاری و زهکشی، راه و باند و فرودگاه، تاسیسات برقی و توزیع نیروی برق سال 1401

پایه و رشته پیمانکاران موردنیاز: پایه 4 آب و پایه 5 تاسیسات و تجهیزات از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه: 11,403,072,760 ریال ضمانت نامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب شبای بانک مرکزی به شماره IR660100004157039552604309  بنام رد وجوه سپرده اداره کل شیلات خوزستان

تاریخ و مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 1401/03/10 لغایت 1401/03/12

محل دریافت وتحویل اسناد: سامانه تدارکات الکترونیکی دولت https://www.setadiran.ir

مهلت تحویل اسناد: تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/03/22

زمان بازدید از پروژه: روز دوشنبه مورخ 3/16/ 1401 ساعت 10 صبح

زمان بازگشایی اسناد ارزیابی کیفی: ساعت10 صبح دوشنبه مورخ 1401/03/23 کمیسیون معاملات

زمان بازگشایی اسناد مناقصه(پاکات الف،ب،ج): ساعت 10 صبح چهارشنبه مورخ 1401/03/25 کمیسیون معاملات

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس https://www.setadiran.irانجام می شود و لذا متقاضیان می بایست پس از ثبت نام در سامانه مذکور، نسبت به طی مراحل مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نموده و همچنین اصل پاکت الف و ج را نیز به صورت مهر و موم شده علاوه بر بارگذاری از طریق سامانه ستاد، به صورت حضوری تحویل کارفرما نمایند.

 

روابط عمومی اداره کل شیلات خوزستان

۱۰ خرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۰۱
تعداد کلیک: ۲۴۰

برچسب : مناقصات

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
 
نام فرستنده : *
پست الکترونیک : *  
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500