تغییر اندازه فونت:
 

اخبار

با هدف مصرف آبزیان پرورشی استان (ماهیان  گرمابی) ؛ سومین جشنواره طبخ آبزیان در باغملک برگزار شد
با هدف مصرف آبزیان پرورشی استان (ماهیان گرمابی) ؛ سومین جشنواره طبخ آبزیان در باغملک برگزار شد
رئیس گروه صنایع شیلاتی و توسعه بازار اداره کل شیلات خوزستان، در حاشیه برگزاری جشنواره طبخ آبزیان در شهرستان باغملک گفت: این سومین جشنواره با تاکید بر مصرف آبزیان پرورشی استان (ماهیان گرمابی) در سال جاری بوده است.
(۵ خرداد ۱۴۰۱ ۲۳:۳۴)
برای اولین بار تکثیر مصنوعی ماهیان بومی با استفاده از فناوری داخلی / رهاسازی یک میلیون و 150 هزار قطعه بچه ماهی در تالاب شادگان
برای اولین بار تکثیر مصنوعی ماهیان بومی با استفاده از فناوری داخلی / رهاسازی یک میلیون و 150 هزار قطعه بچه ماهی در تالاب شادگان
علی سواری، رئیس مراکز تکثیر ماهیان بومی سوسنگرد و شهید ملکی اهواز، از تحقق بیوتکنیک تکثیرمصنوعی بچه ماهیان بومی با استفاده از فناوری شرکت های دانش بنیان داخلی خبر داد و گفت: برای اولین بار در استان خوزستان هورمون های مصنوعی ساخت شرکت های دانش بنیان داخلی جهت تکثیر ماهیان بومی جایگزین هورمون های خارجی شده است.
(۴ خرداد ۱۴۰۱ ۱۴:۳۰)

اخبار - خبرگردان تایپی

    

اخبار - فهرست چرخشی اخبار به صورت اسلاید

    
  

شامل :
نوع اخبار :
نوع اخبار
اخبار

بایگانی اخبار در سال 1401

خرداد(2)
اردیبهشت(13)
فروردین(10)

بایگانی اخبار در سال 1400

اسفند(13)
بهمن(14)
دی(8)
آذر(9)
آبان(9)
مهر(16)
شهریور(8)
مرداد(13)
تیر(11)
خرداد(14)
اردیبهشت(7)
فروردین(5)

بایگانی اخبار در سال 1399

اسفند(9)
بهمن(14)
دی(11)
آذر(8)
آبان(7)
مهر(12)
شهریور(11)
مرداد(11)
تیر(5)
خرداد(4)
اردیبهشت(6)
فروردین(7)

بایگانی اخبار در سال 1398

اسفند(6)
بهمن(13)
دی(11)
آذر(1)
آبان(5)
مهر(8)
شهریور(6)
مرداد(1)
تیر(9)
خرداد(3)
اردیبهشت(5)
فروردین(7)

بایگانی اخبار در سال 1397

اسفند(3)
بهمن(4)
دی(7)
آذر(3)
آبان(3)
شهریور(3)
مرداد(3)
تیر(1)
خرداد(2)
اردیبهشت(1)
فروردین(2)

بایگانی اخبار در سال 1396

بهمن(2)
آذر(1)
آبان(1)
مهر(1)
مرداد(2)
خرداد(1)
فروردین(1)

بایگانی اخبار در سال 1395

اسفند(1)
دی(4)
آذر(4)
آبان(1)
مهر(3)
شهریور(2)
مرداد(6)
تیر(11)
خرداد(10)
اردیبهشت(10)
فروردین(5)

بایگانی اخبار در سال 1394

اسفند(9)
بهمن(7)
دی(6)
آذر(6)
آبان(10)
مهر(14)
شهریور(8)
مرداد(4)
تیر(3)
خرداد(6)
اردیبهشت(2)
فروردین(2)

بایگانی اخبار در سال 1393

اسفند(1)
بهمن(4)
دی(2)
آبان(1)
مهر(2)
شهریور(2)
مرداد(3)
خرداد(3)
اردیبهشت(3)
فروردین(1)

بایگانی اخبار در سال 1392

اسفند(3)
دی(1)
آذر(2)
آبان(2)
مهر(2)
شهریور(2)
خرداد(2)

بایگانی اخبار در سال 1391

اسفند(1)
بهمن(2)
دی(1)
آذر(2)
مهر(1)
شهریور(1)
مرداد(1)
خرداد(1)

بایگانی اخبار در سال 1390

اسفند(1)
بهمن(1)
دی(4)
آذر(1)
مهر(2)
شهریور(1)
مرداد(3)
تیر(1)
خرداد(1)
اردیبهشت(3)
فروردین(1)

بایگانی اخبار در سال 1389

اسفند(2)
دی(2)
آذر(1)
آبان(1)
مهر(1)
شهریور(1)
مرداد(2)

بایگانی اخبار در سال 1388

اسفند(2)
بهمن(2)
دی(1)
آذر(2)
آبان(2)
مهر(1)
مرداد(3)
تیر(1)
خرداد(2)
اردیبهشت(1)
فروردین(1)

بایگانی اخبار در سال 1387

اسفند(2)
بهمن(3)
آذر(4)
آبان(2)
مهر(1)
شهریور(3)