تغییر اندازه فونت:
 

اخبار

رییس سازمان شیلات ایران : نقش ظرفیت شیلاتی در توسعه اقتصادی استان برجسته تر شود
رییس سازمان شیلات ایران : نقش ظرفیت شیلاتی در توسعه اقتصادی استان برجسته تر شود
رییس سازمان شیلات ایران گفت: ظرفیت استان خوزستان بسیار بالاست و باید اقدامات بیشتری انجام دهیم تا بتوانیم نقش ظرفیت شیلاتی را در توسعه اقتصادی استان برجسته تر کنیم.
(۲۲ بهمن ۱۳۹۹ ۲۲:۰۵)
با حضور رییس سازمان شیلات ایران ؛ احداث استخرهای پرورشی و تاسیسات فنی شهرک شیلاتی اندیمشک آغاز شد
با حضور رییس سازمان شیلات ایران ؛ احداث استخرهای پرورشی و تاسیسات فنی شهرک شیلاتی اندیمشک آغاز شد
در آیینی با حضور رییس سازمان شیلات ایران، استاندار خوزستان، نماینده مردم اندیمشک، رییس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و مدیرکل شیلات خوزستان، عملیات اجرایی احداث استخرهای پرورشی و تاسیسات فنی شهرک شیلاتی اندیمشک آغاز شد.
(۲۲ بهمن ۱۳۹۹ ۲۲:۰۰)

اخبار - خبرگردان تایپی

    

اخبار - فهرست چرخشی اخبار به صورت اسلاید

    
  

شامل :
نوع اخبار :
نوع اخبار
اخبار

بایگانی اخبار در سال 1399

بهمن(14)
دی(11)
آذر(8)
آبان(7)
مهر(12)
شهریور(11)
مرداد(11)
تیر(5)
خرداد(4)
اردیبهشت(6)
فروردین(7)

بایگانی اخبار در سال 1398

اسفند(6)
بهمن(13)
دی(11)
آذر(1)
آبان(5)
مهر(8)
شهریور(6)
مرداد(1)
تیر(9)
خرداد(3)
اردیبهشت(5)
فروردین(7)

بایگانی اخبار در سال 1397

اسفند(3)
بهمن(4)
دی(7)
آذر(3)
آبان(3)
شهریور(3)
مرداد(3)
تیر(1)
خرداد(2)
اردیبهشت(1)
فروردین(2)

بایگانی اخبار در سال 1396

بهمن(2)
آذر(1)
آبان(1)
مهر(1)
مرداد(2)
خرداد(1)
فروردین(1)

بایگانی اخبار در سال 1395

اسفند(1)
دی(4)
آذر(4)
آبان(1)
مهر(3)
شهریور(2)
مرداد(6)
تیر(11)
خرداد(10)
اردیبهشت(10)
فروردین(5)

بایگانی اخبار در سال 1394

اسفند(9)
بهمن(7)
دی(6)
آذر(6)
آبان(10)
مهر(14)
شهریور(8)
مرداد(4)
تیر(3)
خرداد(6)
اردیبهشت(2)
فروردین(2)

بایگانی اخبار در سال 1393

اسفند(1)
بهمن(4)
دی(2)
آبان(1)
مهر(2)
شهریور(2)
مرداد(3)
خرداد(3)
اردیبهشت(3)
فروردین(1)

بایگانی اخبار در سال 1392

اسفند(3)
دی(1)
آذر(2)
آبان(2)
مهر(2)
شهریور(2)
خرداد(2)

بایگانی اخبار در سال 1391

اسفند(1)
بهمن(2)
دی(1)
آذر(2)
مهر(1)
شهریور(1)
مرداد(1)
خرداد(1)

بایگانی اخبار در سال 1390

اسفند(1)
بهمن(1)
دی(4)
آذر(1)
مهر(2)
شهریور(1)
مرداد(3)
تیر(1)
خرداد(1)
اردیبهشت(3)
فروردین(1)

بایگانی اخبار در سال 1389

اسفند(2)
دی(2)
آذر(1)
آبان(1)
مهر(1)
شهریور(1)
مرداد(2)

بایگانی اخبار در سال 1388

اسفند(2)
بهمن(2)
دی(1)
آذر(2)
آبان(2)
مهر(1)
مرداد(3)
تیر(1)
خرداد(2)
اردیبهشت(1)
فروردین(1)

بایگانی اخبار در سال 1387

اسفند(2)
بهمن(3)
آذر(4)
آبان(2)
مهر(1)
شهریور(3)