تغییر اندازه فونت:
 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات    
تحصیلات : لیسانس
شماره کارمند : 10
نام : محمد کمال
نام خانوادگی : ابراهیمی فیلوری
پیشینه کاری   :
   
اطلاعات تماس    
پست الکترونیکی :
تلفن : 061-53263099
دورنگار :
آدرس : آبادان
آدرس صفحه :
سمت های کارمند
معاونت صید و بنادر ماهیگیری - رئیس گروه مدیریت بنادر ماهیگیری