تغییر اندازه فونت:
 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات    
تحصیلات : لیسانس
شماره کارمند : 10
نام : منا
نام خانوادگی : نیسی
پیشینه کاری   :
   
اطلاعات تماس    
پست الکترونیکی :
تلفن : 061-33921875
دورنگار :
آدرس : اهواز - کیان پارس خ 5 شرقی - اداره کل شیلات - طبقه 3
آدرس صفحه :
سمت های کارمند
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع - رئیس اداره امور مالی و ذیحسابی