تغییر اندازه فونت:
 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات    
تحصیلات : فوق لیسانس
شماره کارمند : 19
نام : میلاد
نام خانوادگی : منیعات
پیشینه کاری   :
   
اطلاعات تماس    
پست الکترونیکی :
تلفن : 061-53528016
دورنگار :
آدرس : خرمشهر
آدرس صفحه :
سمت های کارمند
مدیریت - رئیس اداره شیلات آبادان
مدیریت - رئیس اداره شیلات خرمشهر