تغییر اندازه فونت:
 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات    
تحصیلات : لیسانس
شماره کارمند : 20
نام : فلامرز
نام خانوادگی : مزارعی
پیشینه کاری   :
   
اطلاعات تماس    
پست الکترونیکی :
تلفن : 061-52572433
دورنگار :
آدرس : هندیجان
آدرس صفحه :
سمت های کارمند
مدیریت - رئیس اداره شیلات هندیجان