تغییر اندازه فونت:
 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات    
تحصیلات : لیسانس
شماره کارمند : 23
نام : سید علی
نام خانوادگی : خراسانی نسب
پیشینه کاری   :
   
اطلاعات تماس    
پست الکترونیکی :
تلفن : 061-36739150
دورنگار :
آدرس : شت آزداگان
آدرس صفحه :
سمت های کارمند
مدیریت - رئیس اداره شیلات دشت آزادگان