تغییر اندازه فونت:
 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات    
تحصیلات : لیسانس
شماره کارمند : 24
نام : بهروز
نام خانوادگی : قوامی فر
پیشینه کاری   :
   
اطلاعات تماس    
پست الکترونیکی :
تلفن : 061-42430330
دورنگار :
آدرس : دزفول
آدرس صفحه :
سمت های کارمند
مدیریت - رئیس اداره شیلات دزفول