تغییر اندازه فونت:
 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات    
تحصیلات : لیسانس
شماره کارمند : 28
نام : امیر
نام خانوادگی : پناهی
پیشینه کاری   :
   
اطلاعات تماس    
پست الکترونیکی :
تلفن : 061-36784914
دورنگار :
آدرس : هویزه
آدرس صفحه :
سمت های کارمند
مدیریت - رئیس اداره شیلات هویزه