تغییر اندازه فونت:
 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات    
تحصیلات : لیسانس
شماره کارمند : 30
نام : سی شریف
نام خانوادگی : موسوی
پیشینه کاری   :
   
اطلاعات تماس    
پست الکترونیکی :
تلفن :
دورنگار :
آدرس : حمیدیه
آدرس صفحه :
سمت های کارمند
مدیریت - رئیس اداره شیلات حمیدیه