تغییر اندازه فونت:
 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات    
تحصیلات : لیسانس
شماره کارمند : 30
نام : موسی
نام خانوادگی : حیدری
پیشینه کاری   :
   
اطلاعات تماس    
پست الکترونیکی :
تلفن : 061-52289450
دورنگار :
آدرس :
آدرس صفحه :
سمت های کارمند
مدیریت - رئیس اداره شیلات ماهشهر