تغییر اندازه فونت:
 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات    
تحصیلات : لیسانس
شماره کارمند : 34
نام : نبی الله
نام خانوادگی : لجم اورک باقری
پیشینه کاری   :
   
اطلاعات تماس    
پست الکترونیکی :
تلفن : 061-33921875
دورنگار :
آدرس : اهواز - کیان پارس خ 5 شرقی - اداره کل شیلات - طبقه 1
آدرس صفحه :
سمت های کارمند
مدیریت - رئیس گروه صنایع شیلاتی و توسعه بازار