تغییر اندازه فونت:
 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات    
تحصیلات : فوق لیسانس
شماره کارمند : 3
نام : محمد رضا
نام خانوادگی : ملایی زمانی
پیشینه کاری   :
   
اطلاعات تماس    
پست الکترونیکی :
تلفن : 061-33921877
دورنگار :
آدرس : اهواز - کیان پارس خ 5 شرقی
آدرس صفحه :
سمت های کارمند
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع - رئیس گروه راهبری توسعه مدیریت و فناوری اطلاعات