تغییر اندازه فونت:
 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات    
تحصیلات : لیسانس
شماره کارمند : 40
نام : سلمان
نام خانوادگی : امیری
پیشینه کاری   :
   
اطلاعات تماس    
پست الکترونیکی :
تلفن : 061-53722593
دورنگار :
آدرس : اهواز - شادگان
آدرس صفحه :
سمت های کارمند
مدیریت - رئیس اداره شیلات شادگان