تغییر اندازه فونت:
 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات    
تحصیلات : فوق لیسانس
شماره کارمند : 44
نام : نرگس
نام خانوادگی : نجفی
پیشینه کاری   :
   
اطلاعات تماس    
پست الکترونیکی :
تلفن :
دورنگار :
آدرس :
آدرس صفحه :
سمت های کارمند
معاونت صید و بنادر ماهیگیری - رئیس گروه امور اجتماعی و رفاهی صیادان