تغییر اندازه فونت:
 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات    
تحصیلات : لیسانس
شماره کارمند : 150
نام : سمیه
نام خانوادگی : مراد اسکندری
پیشینه کاری   :
   
اطلاعات تماس    
پست الکترونیکی :
تلفن :
دورنگار :
آدرس :
آدرس صفحه :
سمت های کارمند
معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع - رئیس اداره امور اداری، رفاه و پشتیبانی