تغییر اندازه فونت:
 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات    
تحصیلات : لیسانس
شماره کارمند : 47
نام : سرهنگ دوم ایرج
نام خانوادگی : رضائی
پیشینه کاری   :
   
اطلاعات تماس    
پست الکترونیکی :
تلفن :
دورنگار :
آدرس :
آدرس صفحه :
سمت های کارمند
مدیریت - فرمانده یگان حفاظت منابع آبزی