تغییر اندازه فونت:
 

کارکنان - مشاهده مشخصات

مشخصات    
تحصیلات : فوق لیسانس
شماره کارمند : 7
نام : هومن
نام خانوادگی : مکوندی
پیشینه کاری   :
   
اطلاعات تماس    
پست الکترونیکی :
تلفن : 061-33921875
دورنگار :
آدرس : اهواز - کیان پارس خ 5 شرقی
آدرس صفحه :
سمت های کارمند
معاونت آبزی پروری - رئیس گروه بازسازی و مدیریت ذخائر آبزیان