تغییر اندازه فونت:
 

نقل وانتقال شناور از این استان به سایر استان ها

خدمات قابل ارائه شیلات استان خوزستان به مردم 

نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع: نقل وانتقال شناور از این استان به سایر استان ها
 نام واحد ارائه دهنده خدمت:  شیلات شهرستان - اداره امور صید
 شرح فرآیند انجام خدمت:   - مراجعه به ادارات شیلات شهرستان وارائه درخواست  
- بررسی درخواست وتکمیل فرم کمیسیون جایگزینی
- معرفی به معونت صید
- بررسی درخواست توسط اداره صید وثبت در لیست کمیسون
 
- طرح درخواست در کمیسیون جایگزینی شناورها به ریاست مدیرکل محترم
- صدور رای و ابلاغ آن به متقاضی  
شرایط متقاضی خدمت:  - درارا بودن پروانه بهره برداری صیادی معتبر
 
- دارا بودن پروانه صید معتبر
- اسناد مالکیت به نام متقاضی  
مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت:   - پروانه بهره برداری صیادی معتبر
 
- پروانه صید معتبر
- اسناد مالکیت
 نحوه دسترسی به خدمت:  مراجعه به ادارات شیلات شهرستان
  متصدیان انجام کار:   الف: در استان
1) ناصر آبادی ؛ پست : رئیس اداره امور صید
 
تلفن: 3333088- 0631  ، 3333099- 0631  
ب: شهرستان : مسئولین ادارات صید شیلات نواحی 
  آدرس محل مراجعه: آبادان – ذوالفقاری – 20 متری – جنب سازمان تامین اجتماعی
خرمشهر- 40 متری – سایت اداری
بندرامام – کیلومتر 7 جاده تاسیسات بندری امام خمینی(ره)
هندیجان- روبروی اداره آموزش و پرورش
شادگان- اداره شیلات  
 تلفن:  ادارات شیلات شهرستان