تغییر اندازه فونت:
 

صدور گواهینامه شایستگی ناخدای شناورهای صیادی کمتر از24 متر- آبهای محدود

خدمات قابل ارائه شیلات استان خوزستان به مردم 
نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع: صدور گواهینامه شایستگی ناخدای شناورهای صیادی کمتر از24 متر- آبهای محدود
نام واحد ارائه دهنده خدمت: اداره امور صیادان  
  شرح فرآیند انجام خدمت:   - مراجعه متقاضی به ادارات شیلات شهرستان
 
- بررسی مدارک وثبت نام جهت شرکت در دوره
- شرکت در دوره آموزشی واجرای آزمون پایان دوره
- معرفی به اداره بنادرودریانوردی واجرای آزمون نهایی
 
- صدورگواهینامه شایستگی جهت قبول شدگان  
 شرایط متقاضی خدمت:  - داشتن خدمات دریانوردی به مدت 9 ماه با درجه کمک ناخدایی بر روی شناورهای صیادی
 
- داشتن گواهینامه شایستگی کمک ناخدای شناورهای صیادی کمتر از 24 متر – آبهای محدود
    مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت:   - اصل وکپی شناسنامه( صفحه اول ودرصورت داشتن توضیحات ازصفحه مذکور)
- اصل وکپی کارت ملی
- اصل وکپی گواهینامه شایستگی کمک ناخدای شناورهای کمتر از 24 متر – آبهای محدود
- اصل وکپی گواهینامه دوره های جانبی(بقا دردریا- کمکهای اولیه- اطفاء حریق)
- اصل وکپی پایان خدمت یا معافیت دائم
 
- اصل وکپی مدرک تحصیلی
- اصل وکپی کارت سلامت پزشکی دریانوردی(صادره از سوی پزشک معتبر سازمان بنادر)
- 2 قطعه عکس 4*3 ( رنگی ، تمام رخ وپشت سفید)
- فیش واریز مبلغ 15000 ریال به حساب سیبا شماره 2176452210007 بنام سازمان بنادر و دریانوردی جهت صدورگواهینامه شایستگی- فیش واریز مبلغ 50000 ریال به حساب سیبا شماره 2176452210007 بنام سازمان بنادر و دریانوردی جهت هر بار معرفی به آزمون
- گواهی خدمات دریانوردی
 نحوه دسترسی به خدمت:  مراجعه به ادارات شیلات شهرستان
  متصدیان انجام کار:   الف: در استان
1) منوچهر بیگ آقا ؛ پست : رئیس اداره امور صیادان   
2) سلیمان علیپورتنگسیری ؛  پست: کارشناس مسئول آموزش وترویج
تلفن: 3333088- 0631  ، 3333099- 0631
ب : در شهرستان
  
آبادان : قاسم ناصریان           تلفن 4453303            خرمشهر : محسن ادگی پور    تلفن 4228016
بندرامام : نادر عیای نصاری   تلفن 2248716
هندیجان : وحید روشن          تلفن 23552656
شادگان : علی امیری             تلفن 2593                                     
 آدرس محل مراجعه: آبادان – ذوالفقاری – 20 متری – جنب سازمان تامین اجتماعی
خرمشهر- 40 متری – سایت اداری
بندرامام – کیلومتر 7 جاده تاسیسات بندری امام خمینی(ره)
هندیجان- روبروی اداره آموزش و پرورش
 
شادگان- اداره شیلات