تغییر اندازه فونت:
 

صدور گواهینامه شایستگی ملوان صیاد درجه 1

خدمات قابل ارائه شیلات استان خوزستان به مردم

نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع: صدور گواهینامه شایستگی ملوان صیاد درجه 1
 نام واحد ارائه دهنده خدمت:  اداره امور صیادان
  شرح فرآیند انجام خدمت:   - مراجعه متقاضی به ادارات شیلات شهرستان
- بررسی مدارک وثبت نام جهت شرکت در دوره
- شرکت در دوره آموزشی واجرای آزمون پایان دوره
- معرفی به اداره بنادرودریانوردی
- صدورگواهینامه شایستگی جهت قبول شدگان
 شرایط متقاضی خدمت:  - داشتن حداقل 18 سال سن
- داشتن  مدرک مقدماتی نهضت سوادآموزی
- داشتن خدمات دریانوردی به مدت 12 ماه بر روی شناورهای صیادی  
  مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت:   - اصل وکپی شناسنامه( صفحه اول ودرصورت داشتن توضیحات ازصفحه مذکور)
- اصل وکپی کارت ملی- اصل وکپی پایان خدمت یا معافیت دائم
 
- اصل وکپی مدرک تحصیلی
- اصل وکپی کارت سلامت پزشکی دریانوردی(صادره از سوی پزشک معتبر سازمان بنادر)
- 2 قطعه عکس 4*3 ( رنگی ، تمام رخ وپشت سفید)
- فیش واریز مبلغ 15000 ریال به حساب سیبا شماره 2176452210007 بنام سازمان بنادر و دریانوردی
- گواهی خدمات دریانوردی
 نحوه دسترسی به خدمت:  مراجعه به ادارات شیلات شهرستان
  متصدیان انجام کار:   الف: در استان
1) منوچهر بیگ آقا ؛ پست : رئیس اداره امور صیادان                                               
2) سلیمان علیپورتنگسیری ؛  
پست: کارشناس مسئول آموزش وترویج 
تلفن: 3333088- 0631  ، 3333099- 0631   
  
ب: شهرستانها
آبادان : قاسم ناصریان            تلفن  4453303  
خرمشهر : محسن ادگی پور     تلفن  4228016
بندرامام : نادر عیای نصاری    تلفن 2248716
هندیجان : وحید روشن           تلفن 23552656
شادگان : علی امیری             تلفن 2593
 آدرس محل مراجعه: آبادان – ذوالفقاری – 20 متری – جنب سازمان تامین اجتماعی خرمشهر- 40 متری – سایت اداریبندرامام – کیلومتر 7 جاده تاسیسات بندری امام خمینی(ره)
هندیجان- روبروی اداره آموزش و پرورش
 
شادگان- اداره شیلات 
تلفنادارات شیلات شهرستان