تغییر اندازه فونت:
 

صدور پروانه صید المثنی

خدمات قابل ارائه شیلات استان خوزستان به مردم 

نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع: صدور پروانه صید المثنی
 نام واحد ارائه دهنده خدمت:  اداره امور صید
  شرح فرآیند انجام خدمت:    - مراجعه متقاضی به ادارات شیلات شهرستان وارائه مستندات مبنی بر مفقودیت پروانه صید
 
- ارائه تعهد ثبتی مبنی بر پذیرش مسئولیت سوء استفاده یا ثابت شدن خلاف واقع بودن مفقودیت پروانه صید
- معرفی به معاونت صید استان همراه با مستندات جهت صدور المثنی  
شرایط متقاضی خدمت:  - درارا بودن پروانه بهره برداری معتبر واسناد مالکیت
 مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت: - مدارک شناسایی مالک شناور
- پروانه بهره برداری صیادی معتبر
- معرفی نامه شیلات منطقه
 نحوه دسترسی به خدمت:  مراجعه به ادارات شیلات شهرستان
  متصدیان انجام کار:   الف: در استان
1) ناصر آبادی ؛ پست : رئیس اداره امور صید
   
تلفن: 3333088- 0631  ، 3333099- 0631   
 ب: شهرستان : مسئولین ادارات صید شیلات نواحی
  آدرس محل مراجعه: آبادان – ذوالفقاری – 20 متری – جنب سازمان تامین اجتماعی
خرمشهر- 40 متری – سایت اداریبندرامام – کیلومتر 7 جاده تاسیسات بندری امام خمینی(ره)
هندیجان- روبروی اداره آموزش و پرورش
شادگان- اداره شیلات