تغییر اندازه فونت:
 

تعویض موتور، بدنه یا هر دو در قالب کمیسیون جایگزینی شناورها

خدمات قابل ارائه شیلات استان خوزستان به مردم 

نام خدمت قابل ارائه به ارباب رجوع: تعویض موتور، بدنه یا هر دو در قالب کمیسیون جایگزینی شناورها  
 نام واحد ارائه دهنده خدمت:  شیلات شهرستان - اداره امور صید
 شرح فرآیند انجام خدمت:   - مراجعه به ادارات شیلات شهرستان وارائه درخواست  
- بررسی درخواست وتکمیل فرم کمیسیون جایگزینی
 
- معرفی به معونت صید
- بررسی درخواست توسط اداره صید وثبت در لیست کمیسون
- طرح درخواست در کمیسیون جایگزینی شناورها به ریاست مدیرکل محترم
- صدور رای و ابلاغ آن به متقاضی  
شرایط متقاضی خدمت:  - درارا بودن پروانه بهره برداری صیادی معتبر
 
- دارا بودن پروانه صید معتبر
- اسناد مالکیت به نام متقاضی چ
- رعایت سقف مجاز قدرت موتور در حد 250 اسب بخار
- رعایت حداقل فاصله یک سال از درخواست قبلی به جز موارد اضطراری
مدارک مورد نیاز برای انجام خدمت:  - پروانه بهره برداری صیادی معتبر - پروانه صید معتبر
- اسناد مالکیت مربوط به بدنه ،موتور وشناور
 نحوه دسترسی به خدمت:  مراجعه به ادارات شیلات شهرستان
  متصدیان انجام کار:   الف: در استان
1) ناصر آبادی ؛ پست : رئیس اداره امور صید
 
تلفن: 3333088- 0631  ، 3333099- 0631  
 
 ب: شهرستان 
 مسئولین ادارات صید شیلات نواحی
  آدرس محل مراجعه: آبادان – ذوالفقاری – 20 متری – جنب سازمان تامین اجتماعی
خرمشهر- 40 متری – سایت اداری
بندرامام – کیلومتر 7 جاده تاسیسات بندری امام خمینی(ره)
هندیجان- روبروی اداره آموزش و پرورش
شادگان- اداره شیلات  
 تلفن:  ادارات شیلات شهرستان