تغییر اندازه فونت:
 

اخبار

مزایده طرح تولیدمشارکتی مرکزتکثیروپرورش ماهیان گرمابی شهیدملکی اهواز
اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد طرح تولیدمشارکتی مرکزتکثیروپرورش ماهیان گرمابی شهیدملکی اهواز را طبق «بند ب ماده 88» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1381 هیئت محترم وزیران ودرقالب اجاره یکساله به اشخاص حقیقی وحقوقی متقاضی مشارکت واگذار نماید بدینوسیله از اشخاص حقیقی وحقوقی ذیصلاح جهت دریافت اسناد مزایده دعـوت بعمل می آید. مزایده گزار:اداره کل شیلات خوزستان عنوان ومحل مزایده: طرح تولیدمشارکتی مرکزتکثیروپرورش ماهیان گرمابی شهیدملکی اهواز – واقع درکیلومتر23جاده اهواز خرمشهر( امام جعفرصادق(ع) )
اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد طرح تولیدمشارکتی مرکزتکثیروپرورش ماهیان گرمابی شهیدملکی اهواز را  طبق «بند ب ماده 88» قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال1381 هیئت محترم وزیران ودرقالب اجاره یکساله به اشخاص حقیقی وحقوقی متقاضی مشارکت واگذار نماید بدینوسیله از اشخاص حقیقی وحقوقی ذیصلاح  جهت دریافت اسناد مزایده دعـوت بعمل می آید.
مزایده گزار:اداره کل شیلات خوزستان
عنوان ومحل مزایده: طرح تولیدمشارکتی مرکزتکثیروپرورش ماهیان گرمابی شهیدملکی اهواز – واقع درکیلومتر23جاده اهواز خرمشهر( امام جعفرصادق(ع) )
مبلغ پایه برآوردکارشناسی:  3/640/000/000 ریال اجاره سالیانه 
متقاضیان واجد شرایط: اشخاص حقیقی وحقوقی واجدصلاحیت های فنی آبزی پروری 
مبلغ ونوع تضمین شرکت در مزایده : مبلغ 000/000/182 ریال ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد به حساب مهر بانک کشاورزی به شماره2163952204000 بنام اداره کل شیلات خوزستان
تاریخ و مهلت دریافت اسناد وبازدید : ازتاریخ درج آگهی تاپایان وقت اداری 96/11/16
محل دریافت وتحویل اسناد: اهواز-کیانپارس- خیابان 5 شرقی اداره کل شیلات خوزستان –امورقراردادها
مهلت تحویل اسناد:تاپایان وقت اداری روزشنبه مورخ96/11/28
زمان بازگشایی اسناد مزایده:ساعت 10صبح روزیکشنبه مورخ96/11/29کمیسیون معاملات.
دریافت اسنادمزایده ازطریق پایگاه ملی مناقصات به آدرس:http://iets.mporg.ir وhttp://www.khzshilat.ir  امکانپذیر می باشد.
                                                                       روابط عمومی

اداره کل شیلات خوزستان

اسناد مزایده شهید ملکیاسناد مزایده شهید ملکی


۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ۱۲:۲۰
تعداد کلیک: ۴۶۵

برچسب : مناقصات

نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز :
 
نام فرستنده : *
پست الکترونیک : *  
نظر : *
   
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500