تغییر اندازه فونت:
 

مناقصات

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  با ارزیابی کیفی
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
اداره کل شیلات خوزستان در نظر دارد عملیات اجرایی احداث سازه آبگیر و تنظیم کانال BC4 و سازه آب پخش کانال BC5 طرح پرورش ماهی آزادگان بخش 2 را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
(۲۸ فروردین ۱۴۰۰ ۰۸:۰۰)
نوبت دوم  ؛ آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
نوبت دوم ؛ آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
اداره کل شیلات خوزستان در نظردارد عملیات اجرایی احداث سازه آبگیر و تنظیم کانال BC4 و سازه آب پخش کانال BC5 طرح پرورش ماهی آزادگان بخش 2 را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
(۲۵ بهمن ۱۳۹۹ ۱۱:۰۸)
نوبت اول ؛ آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
نوبت اول ؛ آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
اداره کل شیلات خوزستان در نظر دارد عملیات اجرایی احداث کانال MC2 و سازه کالورت تقاطع با جاده و سازه زهکش MD2 طرح پرورش میگوی هندیجان جنوبی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به شرکت های واجد شرایط واگذار نماید.
(۱۸ بهمن ۱۳۹۹ ۱۰:۰۰)
آگهی مزایده عمومی  یک مرحله ای
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای
اداره کل شیلات خوزستان در نظر دارد 2 دستگاه خودرو وانت دوکابین (نیسان پیکاب) مدل سال 85 و 5 دستگاه خودرو پژو 405 مدل سالهای 84،85 و 86 خود در شهرستان اهواز را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.
(۹ بهمن ۱۳۹۹ ۱۲:۵۱)
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای یک پلاک زمین با کاربری مسکونی
آگهی مزایده عمومی یک مرحله ای یک پلاک زمین با کاربری مسکونی
اداره کل شیلات خوزستان درنظردارد یک پلاک زمین با کاربری مسکونی به مساحت 2902/55مترمربع واقع در امانیه جنب اداره دامپزشکی (پلاک ثبتی 8 از اصلی 279 بخش 3 ثبتی اهواز )را به استناد اجرای اجزاء 3و2 بند(د) تبصره 12 ماده واحده قانون بودجه سال 99 کشور و ازطریق مزایده عمومی یک مرحله ای به فروش برساند .
(۱۶ دی ۱۳۹۹ ۱۳:۰۴)
 صفحه ۱ از ۲   ۲   بعدی »