تغییر اندازه فونت:
 

فهرست مقالات

  
شناسایی و بررسی ماکروبنتوزهای مناطق زیستگـاه مصنوعی سواحل بحرکان خوزستان
زیستگاه های مصنوعی و کاربرد آن در بهره برداری از ذخایرآبزیان
آشنایی باانواع فیلترهای زیستی
تخمین شاخص های رشد، مرگ و میرماهی شوریده
کلید های شناسایی بنتوزها
نقش زنان درحماسه اقتصادی وفعالیت های آبزی پروری
هدایت الکتریکی آب EC
صرفه‌جویی در مقدار آب مصرفی مزارع پرورش ماهی در استان خوزستان
زیست شناسی تولید مثل و تغذیه میش ماهی (Argyrosomus hololepidotus) در آبهای ساحلی استان خوزستان
آشنایی با پرورش ماهی در قفس
تیلاپیا مهمترین ماهی پرورشی در قرن 21
مروری بر تجربیات پرورش میگوی سفید (وانامی) در تایلند
پرورش انبوه Dunaliella salina
اثرات کمبود ویتامین B1 در جیره غذایی ماهیان پرورشی
تأثیر افزایش ضریب همخونی بر صفات اقتصادی میگوی وانامی
پرورش فیل ماهی دریای خزر در خوزستان
سیستم های پرورش آبراهه ای (کانال ها)
اهمیت نیتریفیکاسیون(شوره گذاری) در آبزی پروری
اولین تولید میگوی آبی (litopenaeus stylirostris)در تایلند از مولدین SPF
حفاظت الکتریکی در تاسیسات آبزی پروری
خاک مناسب جهت آبزی پروری
بررسی علل آسیب دیدن ترانسهای توزیع و روش های پیش‌گیری آن
کلیدهای شناور
کاربرد پروبیوتیک ها در آبزی پروری
اکسیژن در استخر های پرورش ماهی
اصلاح روشهای مصرف کودهای آلی در مزارع پرورش ماهی گرمابی
Aquaponicسیستم کشت توأم ماهی و تولید هیدروپونیک سبزیجات
تیلاپیا
مروری بر پرورش هامور ماهیان
نقش استرس در تولید مثل ( تکثیر ) ماهیان
مولد سازی میگوی سفید غربی (لیتوپنئوس وانامی ) و تحول در آبزی پروری
توسعه آبزی پروری و حفاظت از محیط زیست
تقسیم بندی اکولوژیکی ماهیان خلیج فارس و دریای عمان
تولید ماهی در منابع آبهای طبیعی و مشکلات تالاب ها
محصولات جانبی در فرآوری میگو ،کاربردها و ارزش اقتصادی
ایمنی زیستی در پرورش میگو
کشت چند گونه ای میگو(Shrimp polyculture)
تکنیک های کشت موینا(دافنی)
جلبک های سمی
کوسه ها
تأثیر دمای آب بر بروز بیماری لکه سفید
فیتو پلانگتونها
بیماری ماهیان آکواریومی
آرتمیا (Artemia)

مقالات

کلمه جستجو :
گروه بندی :
از تاریخ :
     
تا تاریخ :
     
  
شناسایی و بررسی ماکروبنتوزهای مناطق زیستگـاه مصنوعی سواحل بحرکان خوزستان
این مطالعه به منظور شناسایی و بررسی فراوانی ماکروبنتوزهای زیستگاه¬های مصنوعی با قدمت 13 سال، در سواحل بحرکان واقع در شمال¬غربی خلیج فارس انجام گردیده است. نمونه¬ی ماکروبنتوز به صورت ماهانه از اردیبهشت 1395 تا فروردین 1396 در 4 ایستگاه به صورت تصادفی با استفاده از گرب پترسون 225/0 جمع¬آوری شد. میانگین فراوانی ماکروبنتوزها 26/90 ± 418 فرد در متر مربع از سطح منطقه مورد مطالعه قرار گرفت که به ترتیب نرم¬تنان، سخت¬پوستان و پرتاران غالب گروه¬های ماکروبنتوزی بودند. بیومس کل ماکروبنتوزها در چهار ایستگاه نمونه برداری شد. در طول یک سال، 37/11 گرم، که میانگین آن 84/2 گرم وزن تر در متر¬مربع از سطح بستر در کل سال مطالعه بود. آنالیز دانه¬بندی رسوبات ایستگاه¬های مختلف میزان درصد سیلت- کلی را با دامنه (6/95–7/8) نشان می¬دهند میانگین فصلی درصد ماده آلی در رسوبات ایستگاه¬های مختلف با دامنه (25/13- 47/4) درصد تخمین زده شد.
زیستگاه های مصنوعی و کاربرد آن در بهره برداری از ذخایرآبزیان
 
آشنایی باانواع فیلترهای زیستی
 
تخمین شاخص های رشد، مرگ و میرماهی شوریده
ماهی شوریده یک گونه مهم در آبهای استان خوزستان می باشد.برای مدیریت صید این گونه ، دانستن برخی از شاخصهای زیستی مانند رشد و مرگ ومیر ضروری می باشد.پیراسنجه های رشد و مرگ ومیر ماهی شوریده با جمع آوری ماهانه داده های طولی در دو مرکز تخلیه هندیجان و چوئبده (آبادان) در استان خوزستان طی زمستان 86 لغایت پاییز 87 تخمین زده شد.طول چنگالی ماهی در هر بار نمونه برداری اندازه گیری و جهت آنالیز داده ها از روش آنالیز سطح پاسخELEFAN از برنامه FiSAT و Excell استفاده گردید. شاخص های رشد L∞،Kو t0 بترتیب7269. سانتیمتر ، 53/ . در سال و 16/.- سال برآورد گردید.Z،F،M بترتیب برابر با 2.25 1.41، 84/ در سال محاسبه گردیدو ضریب بهره برداری برای این گونه 63/. در سال بدست آمد که نشان می دهد ماهی شوریده در آبهای استان خوزستان بیشتر از حد معمول صید شده است.
کلید های شناسایی بنتوزها
یکی از راه‌هایی که زیست‌شناسان برای شناسایی و تعیین رده‌بندی جانداران مختلف استفاده می‌کنند، کلید‌های شناسایی است.بنتوز ها جانداران کف آب هستند که اعضای هر خانواده شباهت های زیادی به یکدیگر دارند و برای شناسایی دقیق هر خانواده نیاز مبرم به کلید های شناسایی داریم.
نقش زنان درحماسه اقتصادی وفعالیت های آبزی پروری
 
هدایت الکتریکی آب EC
 
صرفه‌جویی در مقدار آب مصرفی مزارع پرورش ماهی در استان خوزستان
 
زیست شناسی تولید مثل و تغذیه میش ماهی (Argyrosomus hololepidotus) در آبهای ساحلی استان خوزستان
 
آشنایی با پرورش ماهی در قفس
 
تعداد نمایش:۱ ۲ ۳ ۴ ۵
۴۴ مورد، صفحه ۱ از ۵